Contact

Indien u meer specifieke en gedetailleerde informatie wenst te ontvangen over grondwateronderzoek, -management en -beheer, over regeneratie van pompputten m.b.v. hoog frequent geluid, over de toepassing van elektrokinetische technieken voor de in-situ sanering van verontreinigde grond en grondwater, voor de ontzilting van verzilte landbouwgronden, het tegenhouden van zeewater intrusie, de versnelling van slibsedimentatie, of secundaire winning van metalen uit "mine tailings" of dan wel voorkomen dat "mine tailings" verder uitlogen, dan verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

Naam
Bedrijf
e-mail adres
Bericht

Lambda Consult

Veenweg 34C
2631 CL Nootdorp

t +31 153107442
e lageman@lambdaconsult.com
e lageman@secs.sg

K.v.K. Haaglanden: 27130617
BTW: NL006899924B01