Fukushima Elektrokinetisch Scherm

  • seascape_thirteen
  • seascape_fourteen
  • seascape_fifteen
  • seascape_sixteen
  • seascape_seventeen
  • seascape_eighteen
  •  

Op 11 maart 2011 werd de Fukushima Daiichi kerncentrale getroffen door een tsunami en voor een groot deel vernield. De bestaande 5,5m hoge zeedijk was veel te laag om bescherming te bieden tegen 14m hoge tsunami-golven en begaf het, waardoor het elektrische noodvoorzieningsysteem uitviel. Maar zeker zo belangrijk was dat het grondwater dat vanuit de heuvels onder de centale stroomde, werd vermengd met het uit vernielde tanks stromende radioactieve koelwater en in de haven en verder de open zee instroomde. In de daarop volgende jaren werden diverse plannen onwikkeld en noodvoorzieningen getroffen om deze uitstroming van radioactief water in de zee tegen te gaan, echter zonder het gewenste resultaat. In januari 2014 heeft Lambda Consult een voorlopig plan van aanpak opgesteld waarin werd voorgesteld het probleem met behulp van een elektrokinetisch scherm op te lossen. TEPCO heeft hier nooit op gereageerd, maar uiteindelijk voor een "ijsmuur" gekozen. Deze techniek was niet nieuw maar was nog nooit op zo'n schaal in de praktijk uitgevoerd. Critici gaven toen al aan dat het op 450 miljoen $ geschatte plan veel te duur en te onpraktisch was. Maar TEPCO besloot toch om deze techniek toe te passen en in 2014 werd met het werk begonnen. Volgens TEPCO is gedurende de agelopen periode grote vooruitgang geboekt, maar de ijsmuur functioneert nog steeds niet (Lees verder) en dagelijks stromen nog vele duizenden kubieke meters water in het reactor gebouw vanuit de heuvels en vervolgens de haven en de zee in.

Het voorlopige voorstel van Lambda Consult van januari 2014

Fukushima Demonstration Project for Seawater Purification Technologies

Op 24 maart 2014 werd door het Mitsubishi Research Institute Inc., het Project Management Bureau voor het “Project of Decommissioning and Contaminated Water Management”, via een aanbestedingsprocedure aan potentiële aanbieders gevraagd om een voorstel in te dienen (RFP) tot uitvoering van een Demo Project betreffende "Zuiveringstechnieken voor zeewater". Het ging in dit geval om de zuivering van het radioactieve zeewater in het haventje voor de centrale zonder "pump & treat" toe te passen.

Ook nu stelde Lambda Consult elektrokinetische technologie als zuiveringstechniek voor. Als gevolg van een (te) late bekendmaking konden wij niet op tijd aan alle stringente vereisten voldoen, zoals die in het RFP waren gesteld. Verder voorzagen wij grote problemen met de tijdplanning zoals die voor de uitvoering van het demo project was opgegeven. Wij hebben ons voorstel dan ook buiten mededinging ingediend.

Het voorstel dat in mei 2014 door Lambda Consult is ingediend