Partner Netwerk

Onze partners zijn bedrijven en organisaties/mensen die al decennia lang actief zijn op de gebieden van milieu en grondwater. In veel opzichten hebben zij baanbrekend werk verricht bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken voor bodemsanering, waterzuivering en -behandeling, bodemonderzoek, monitoring, hydrogeologisch en geofysisch onderzoek..

Ortageo - is gespecialiseerd in het in beeld brengen en analyseren van de risico’s voor de ruimtelijke leefomgeving bij (bouw)werkzaamheden. Het is hun taak overheden en bedrijven hierover te adviseren en hen te begeleiden in de aanpak van die risico’s. Hun totaalaanbod start met onderzoek en hun ingenieurs hebben de technische expertise om tot werkbare oplossingen te komen. Als de behoefte er is, begeleiden zij trajecten tot en met de uitvoering.
Singapore Environmental Consultancy en Solutions (SECS) - verleent diensten op de gebieden van milieu (bodem, lucht en water), gezondheid, veiligheid, risico, sociale consulatie en duurzaamheid. Zij hebben wereldwijd een goede connecctiviteit met private ondernemingen en overheidsinstituties. Hun consultants hebben samengewerkt in vele regionale en internationale milieuprojecten. SECS is er alles aangelegen om hun klanten op maat gemaakte oplossingen voor hun projecten aan te bieden.
Verhoeve Milieu & Water - Verhoeve Milieu & Water is een innovatief uitvoerend bedrijf gericht op het uitvoeren van bodem- en waterkwaliteitszorg en de invulling van onze omgeving. Onze dienstverlening en onze markt zijn breed. Van grotere petrochemische bedrijven, bouwers, ontwikkelaars tot overheden en financiële instellingen. Wij vullen uw omgeving in met aandacht voor bodem, water en de ondergrond met immer de passie tot vernieuwing, verbreding en verdieping van onze technische oplossingen en producten.
Tjaden - is een boorbedrijf met een historie die terug gaat tot 1895. Het bedrijf specialiseert in bronbemalingen, retourbemalingen, drinkwaterbronnen, WKO-bronnen en grondwatersystemen met alle daarbijgehorende werkzaamheden zoals onderhoud en inspecties.
Aquatronic Solutions International (ATS) - is actief op het gebied van niet-intrusief geofysisch grondwateronderzoek m.b.v. hun in eigen huis ontwikkelde GeoSuite App. De GeoSuite App is gebaseerd op elektro-seismische, elektrische weerstand en (elektro)magnetische technieken en verwerkt in een zeer gebruikersvriendelijk draagbare pakket. Alles wat nodig is om grondwater te vinden bevindt zich op een smartphone. De GeoSuite App is ontworpen om alle complexe processen die voor geofysische systemen nodig zijn om een bruikbaar resultaat te produceren, volledig te automatiseren.
Salttech - is een jong, snelgroeiend en innovatief Nederlands bedrijf. Hun DyVaR technologie is ontwikkeld voor de verwerking van hoog geconcentreerde zoutoplossingen (brines) en andere verontreinigde vloeistoffen zonder de bijkomende problemen van scaling en verstopping. DyVaR in combinatie met ZLD (Zero Liquid Discharge) leidt tot de productie van drinkwater en hoog geconcentreerde zoutoplossingen of uitgekristalliseerd zout.
Suez Remediation - met meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van verontreinigde terreinen en grondverwerking voorziet SUEZ Remediation in het toepassen van complete saneringsoplossingen door het hele land met twee vestigingen en 46 medewerkers.
Matmuo - uit Litouwen ontwerpt, bouwt en produceert non-standaard ultrasone transducers en apparatuur voor o.a. niveau metingen in tanks en reservoirs met complexe en aggressieve milieus.Matmuo is daarnaast betrokken bij de ontwikkeling van ultrasone technieken voor regeneratie van waterputten en schoonmaken en schoonhouden van membraan-installaties.
Wetsus- "Centre of excellence for sustainable water technology", is een faciliterend intermediair voor trendsettende kennisontwikkeling op het gebied van duurzame waterbehandelingstechnologie.
AIC Labs - in Berkeley, Californië, is een ontwikkelaar van innovatieve elektrochemische technologiën.
TNO-Geologische Dienst Nederland- is het centrale Nederlandse aardwetenschappelijke instituut voor informatie en onderzoek voor duurzaam management en gebruik van de ondergrond en natuurlijke hulpbronnen.
A.Hak - is een multidisciplinaire aannemer, actief op veel gebieden zowel in binnen- als buitenland. De activiteiten hebben betrekking op ontwerp, constructie en onderhoud van ondergrondse en bovengrondse infrastructurele netwerken van gas, olie, water, elektriciteit, data- en telecommunicatie en stadsverwarming.
 Setsco is een toonaangevende organisatie in Singapore met een veelomvattende reeks van diensten t.a.v. testen, kalibratie, inspectie, certificering, advies en training. Setsco is actief op belangrijke markten als olie, gas, luchtvaart, marine, voedsel, farmacie, pertochemie, elektronica, milieu, construcie en bouw.